+86-757-8128-5193

Изложба

Начало > Изложба > Съдържание

Неорганични основи

Горчив, разтвор на калциев хидроксид може да доведе до промяна на цвета на материала на специфични показатели, (такъв както въртя лакмус синьо и фенолфталеин завой червено и така нататък) и стойности на рН по-голямо от 7. Анион е всички йонизират във водната хидроксилните йони, реагира с киселини до форма соли и вода. Типични основи като Амин (включително амоняк), сода каустик (натриева основа) и вар на прах (калциев хидроксид). База най-общо се отнася до концепцията за предоставяне на електронни материали, вещества или приемете Протон.