+86-757-8128-5193

Изложба

Начало > Изложба > Съдържание

Неорганични въглероден диоксид

Въглероден диоксид пожарогасител е безцветен и без мирис газ, киселина, разтворими във вода (v 1:1), генерира въглена киселина. Газ въглероден двуокис за производството на сода, захар индустрия, както и за закаляване на стоманени отливки и производството на бяло олово. Може да се състои от въглерод изгаря в излишък на въздух или мрамор, варовик, доломит или калцинирана киселина, е вторичен продукт на вар и ферментация индустрия. Не горят или поддържат горенето на въглероден диоксид при стайна температура малко по-голяма плътност от въздуха и ще съберат разширява към върха, често се използва като пожарогасителен реагент. Въглероден диоксид е от съществено значение за фотосинтеза в зелени растения, сурови материали, въглероден двуокис като тор, често използвани в парници. Твърд въглероден двуокис се нарича сух лед, сублимация може да абсорбира много топлина и като хладилни агенти, като изкуствен дъжд, често се използва за производство на дим в хореографията.