+86-757-8128-5193

Изложба

Начало > Изложба > Съдържание

Неорганични азотни

Състои от два елемента, един елемент е съединение на кислород. Може да има материал реагира с кислород се наричат оксиди. Според различни химични свойства оксиди киселинни оксиди и алкални оксиди могат да бъдат разделени в две широки категории. Киселинен оксид: енергия и вода в солна киселина или алкални оксиди. Като сяра, фосфорен пентаоксид оксид, въглероден диоксид и други, не метални оксиди предимно киселинни оксиди.

Основни оксиди: вода могат да реагират с киселини да форма соли и оксиди и произвеждат само сол и вода, не може да има други вещества. Основни оксиди включват активни метали оксиди и други метални оксиди на ниска цена, като CaO, BaO и CrO, MnO.