+86-757-8128-5193

Новини

Начало > Новини > Съдържание

Електрохимично Получава Silver Nanoflakes И Nanowires

абстрактен

Ние докладва за електрохимичен синтез на сребърни nanoflakes и nanorods. На наноструктури се подготвят от потенциостатичен намаляване на сребърни йони върху силно ориентирана пиролизна графитни електроди от ацетонитрил разтвор, съдържащ меркаптопропионова киселина. Най-меркаптопропионова киселина веднага адсорбира върху депозираната среброто и засяга по-нататъшен растеж на метала. Поради разликите в адсорбция на тиолови молекули на различни кристалографски аспекти на сребро някои направления на растеж са облагодетелствани, а някои са забранени. В следствие на депозиран среброто образува прът и люспести-подобни структури, които се разпространяват по повърхността на HOPG.

Ключови думи

  • Сребърни наночастици;

  • Nanorods;

  • Nanowires;

  • наноплаки;

  • Metal отлагане;

  • тиол адсорбция