+86-757-8128-5193

Новини

Начало > Новини > Съдържание

Неорганични съединения описание

Неорганична материя е съкращение на неорганични съединения, обикновено се отнася до въглерод съдържащи съединения. Няколко въглерод съдържащи съединения, като въглероден окис, въглероден двуокис, карбонати, цианиди и т.н. са също неорганични вещества могат да бъдат разделени оксиди, алкални, сол и така нататък.

Дефиниции на органични съединения органична материя обикновено се отнасят до въглерод съдържащи съединения, или въглеводороди и техните производни, които са наричани по-нататък органични съединения.

Описание

1. органична материя е съкращение на органични съединения. В момента човешки същества знаят повече от 900 милиона вида на органична материя, е много повече от неорганични.

2. в началото на 1920-те учените са използвали неорганични съединения да синтезират много органични съединения, като карбамид, оцетна киселина, мазнини и т. н. В началото на 1920 г учените са известни органична материя от животни и растения и други организми, така че този вид съединение се нарича органична материя. , Нарушавайки органична материя може да бъде получена само от органични концепция. Обаче исторически и обичайни причини, хората все още използват името на органична материя.

3. органична материя е обикновено неразтворими във вода и разтворими в органични разтворители, точката на топене е ниска. По-голямата част от органична материя топлина лесно разградените, лесни за записване. Органични реакция е обикновено бавно, а често и придружен от странични ефекти.

4. голямо разнообразие от органични съединения могат да бъдат разделени на въглеводород и въглеводороди производни от двете категории. Според органичните молекули, съдържащи се в функционалните групи разделени в алкил, алкен, алкини, ароматни въглеводороди и алкохоли, алдехиди, карбоксилни киселини, естери и др. Според карбонова структура на органични молекули също могат да бъдат разделени в отворена верига съединения, carbocyclic съединения и Хетероциклични съединения три категории.

5. органична материя е от жизненоважно значение за човешкия живот, живот и производството. Всички живи същества на земята съдържат големи количества органична материя.

Основната разлика между органични и неорганични вещества

Неорганични и органични вещества в природата и реакцията на разликата е само относително, условно, различни органични вещества има своите специални свойства. За пример етанол, оцетна киселина, ацеталдехид, ацетон и вода може да бъде взаимно смесим; въглероден тетрахлорид Alkaloacetic киселина и нейните метални соли може да бъде дейонизирана във воден разтвор; трихлороцетна киселина е силна киселина; някои реакции, като термична крекинг на алкани и тринитротолуол експлозия се извършва в миг и т. н.

Водата е най-богатата съединението в живите клетки. Различни видове организми, съдържанието на вода е различен; различни тъкани, органи, съдържание на вода също е различно.

Наличието на вода в клетките е безплатна вода и комбинирани водата, съчетана с вода и други вещества, е важен компонент от клетъчна структура, възлизащи на около 4,5 %; безплатна вода под формата на свободна, е добър клетка разтворител, също могат да участват пряко в биохимични реакции, но също така транспортира хранителни вещества и отпадъци. В крайна сметка всички дейности на различните организми са неразделна част от водата.

Повечето на неорганични соли при наличие на йонни държава, въпреки че нейното съдържание е много малка, но има много важна роля: някои неорганични соли са някои важни компоненти на вътреклетъчните съединения, като Fe е основният компонент на хемоглобин, Mg е необходим компонент на хлорофил молекули; много неорганични сол йони за поддържане на клетките и организмите имат важна роля в живота дейности, като например кръв съдържанието на калций е твърде ниска ще се появят гърчове; неорганични соли, за да поддържа клетката киселина и алкални баланс е важно също така